top of page

Introducing Siula with New Double A Side Single out Now Via Libertino Records


Listen / Stream 'Golau Gwir / Ischia' (Public)

https://on.soundcloud.com/rtDZi

SIULA YN RHYDDHAU AM Y TRO CYNTAF: 'GOLAU GWIR // ISCHIA' ALLAN NAWR AR LIBERTINO Siula yw prosiect pop-sinematig newydd sbon Llion Robertson (Cotton Wolf) ac Iqra Malik (Artshawty). Mae caneuon Siula yn draciau sain breuddwydiol i ffilm noir fodern. Mae electro pop perffaith ‘Golau Gwir // Ischia’, sengl gyntaf (Double A) Siula, yn cyflwyno band sy'n barod i ddangos eu helfen fregus, tra bod y rhythm yn siŵr o lusgo'ch holl ofidion i ffwrdd hefyd. Eglura Llion: "Mae’n rhaid i bob trac ddal emosiwn. Mae'n rhaid iddo'ch cydio a'ch tynnu i mewn. Mae gen i obsesiwn gyda cherddoriaeth electronig ryfedd ond hefyd gyda phop perffaith ac mae Siula yn ymgais i gyfuno'r ddau beth. Fe wnaethon ni drio creu sain emosiynol, sain sy'n cysylltu sy'n eich gwneud fod eisiau dawnsio." Mae 'Golau Gwir // Ischia' ar gael i'w ffrydio drwy Libertino nawr! ----------------------------- SIULA'S DEBUT DOUBLE SINGLE 'GOLAU GWIR // ISCHIA' OUT NOW VIA LIBERTINO Siula is a brand new Cardiff-based cinematic pop project from Llion Robertson (Cotton Wolf) and Iqra Malik (Artshawty). Their vivid sound pallet evokes a nostalgic yet futuristic dive into a world of poetic optimism and romantic vulnerability. Siula’s songs are dream-like soundtracks to modern film noir. The exquisite electro pop of ‘Golau Gwir // Ischia’, Siula’s debut (Double A) single Introduces a band unafraid to show open hearted vulnerability even as the dance floor lights blind and the rhythm carries your troubles away. Llion explains the making of their debut single: “Every track has to capture an emotion. It has to grab you and pull you in. I’m obsessed with weird electronic music but also with sugary pop and Siula is an attempt to combine the two. We tried to create an affective, emotive sound that makes you want to dance.” 'Golau Gwir / Ischia' Double A Side Single Out Now via Libertino https://www.libertinorecords.com/

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page